معنی و ترجمه کلمه magneto ohmmeter به فارسی magneto ohmmeter یعنی چه

magneto ohmmeter


علوم مهندسى : ميگر براى سنجش مقاومت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها