معنی و ترجمه کلمه main discharge به فارسی main discharge یعنی چه

main discharge


علوم مهندسى : تخليه اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها