معنی و ترجمه کلمه main drive motor به فارسی main drive motor یعنی چه

main drive motor


علوم مهندسى : موتور محرکه اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها