معنی و ترجمه کلمه mainmast به فارسی mainmast یعنی چه

mainmast


(د.ن ).شاه دگل ،شاه تير( در کشتى بادى)
ورزش : دکل اصلى
علوم نظامى : دکل اصلى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها