معنی و ترجمه کلمه make a call به فارسی make a call یعنی چه

make a call


ديدن کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها