معنی و ترجمه کلمه make away with به فارسی make away with یعنی چه

make away with


برباد دادن ،کار کسى را ساختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها