معنی و ترجمه کلمه malfunction به فارسی malfunction یعنی چه

malfunction


سوء عمل ،نادرست عمل کردن ،عيب فنى ،نقص ،عيب ،گير،بدعمل کردن ،سوءعمل
کامپيوتر : خرابى
روانشناسى : کژ کارى
علوم نظامى : بد کار کردن گير کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها