معنی و ترجمه کلمه manual recalculation به فارسی manual recalculation یعنی چه

manual recalculation


کامپيوتر : محاسبه مجدد دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها