معنی و ترجمه کلمه many headed به فارسی many headed یعنی چه

many headed


چند سر،بسيارسر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها