معنی و ترجمه کلمه march unit به فارسی march unit یعنی چه

march unit


يکان راهپيمايى
علوم نظامى : قسمتى از ستون راهپيمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها