معنی و ترجمه کلمه market clearing price به فارسی market clearing price یعنی چه

market clearing price


بازرگانى : قيمت تعادل در بازار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها