معنی و ترجمه کلمه matronize به فارسی matronize یعنی چه

matronize


رياست کردن ،مانند رئيسه رفتار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها