معنی و ترجمه کلمه meadowlark به فارسی meadowlark یعنی چه

meadowlark


(ج.ش ).مرغ اقيانوس امريکا شبيه پرى شاهرخ

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها