معنی و ترجمه کلمه meadowlark به فارسی meadowlark یعنی چه

meadowlark


(ج.ش ).مرغ اقيانوس امريکا شبيه پرى شاهرخ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها