معنی و ترجمه کلمه meaning به فارسی meaning یعنی چه

meaning


مصداق ،ارش ،معنى ،مفاد،مفهوم ،فحوا،مقصود،منظور
علوم مهندسى : معنى دار
قانون ـ فقه : مقصود
روانشناسى : معنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها