معنی و ترجمه کلمه mediaevalism به فارسی mediaevalism یعنی چه

mediaevalism


(دلبستگى به ) رسم ها و عقيده هاى قرون ميانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها