معنی و ترجمه کلمه meet half way به فارسی meet half way یعنی چه

meet half way


مدارا کردن ،مصالحه کردن ،سازش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها