معنی و ترجمه کلمه mercury به فارسی mercury یعنی چه

mercury


symb : Hg،سيماب ،جيوه ،(نج ).تير،پيک ،پيغام بر،دزدماهر،(با حرف بزرگ )عطارد،يکى از خدايان يونان قديم
علوم مهندسى : جيوه
الکترونيک : جيوه
شيمى : جيوه
نجوم : دبيرفلک
علوم هوايى : سيماب
علوم دريايى : تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها