معنی و ترجمه کلمه mesenterical tuberculosis به فارسی mesenterical tuberculosis یعنی چه

mesenterical tuberculosis


خنازير شکمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها