معنی و ترجمه کلمه metacarpus به فارسی metacarpus یعنی چه

metacarpus


(ج.ش ).استخوانهاى کف دست ودست

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها