معنی و ترجمه کلمه metaplasm به فارسی metaplasm یعنی چه

metaplasm


(در ياخته شناسى ) بخشى از سفيده که موادياخته ساز در انست ،قلب حروف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها