معنی و ترجمه کلمه microcomputer ship به فارسی microcomputer ship یعنی چه

microcomputer ship


کامپيوتر : تراشه ريزکامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها