معنی و ترجمه کلمه microseismograph به فارسی microseismograph یعنی چه

microseismograph


علوم نظامى : زلزله سنج ميکرومترى يا جزيى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها