معنی و ترجمه کلمه middle-ground buoy به فارسی middle-ground buoy یعنی چه

middle-ground buoy


علوم دريايى : بويه زمين ميان گذرگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها