معنی و ترجمه کلمه mistime به فارسی mistime یعنی چه

mistime


غلط وقت گذاشتن ،بيموقع گفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها