معنی و ترجمه کلمه mnemonic به فارسی mnemonic یعنی چه

mnemonic


وابسته به قوه حافظه ،نام حفظى
کامپيوتر : يادمان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها