معنی و ترجمه کلمه moderator variable به فارسی moderator variable یعنی چه

moderator variable


روانشناسى : متغير تعديل کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها