معنی و ترجمه کلمه molecular dipole moment به فارسی molecular dipole moment یعنی چه

molecular dipole moment


شيمى : گشتاور دو قطبى مولکولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها