معنی و ترجمه کلمه motion analysis به فارسی motion analysis یعنی چه

motion analysis


علوم مهندسى : تجزيه حرکت
روانشناسى : تحليل حرکات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها