معنی و ترجمه کلمه multiple drum winding به فارسی multiple drum winding یعنی چه

multiple drum winding


الکترونيک : سيم پيچ استوانه اى چندگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها