معنی و ترجمه کلمه muse به فارسی muse یعنی چه

muse


انديشه کردن ،تفکر کردن ،در بحر فکر فرو رفتن ،تعجب کردن ،در شگفت ماندن ،شگفت ،(باحرف بزرگ )الهه شعر وموسيقى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها