معنی و ترجمه کلمه muster roll به فارسی muster roll یعنی چه

muster roll


دفتر اسامى افراد نظامى وافسران يک منطقه يا کشتى
علوم نظامى : دفتر بازديد افسران و سربازان در يک يکان نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها