معنی و ترجمه کلمه myasthenia به فارسی myasthenia یعنی چه

myasthenia


(طب )سستى ماهيچه ،ضعف عضلانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها