معنی و ترجمه کلمه nadir (na) به فارسی nadir (na) یعنی چه

nadir (na)


سمت القدم
علوم دريايى : پاسو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها