معنی و ترجمه کلمه nastiness به فارسی nastiness یعنی چه

nastiness


ناپاکى ،زشتى ،کثافت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها