معنی و ترجمه کلمه naval activity به فارسی naval activity یعنی چه

naval activity


يکان دريايى
علوم نظامى : تاسيسات دريايى قسمت دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها