معنی و ترجمه کلمه negative stagger به فارسی negative stagger یعنی چه

negative stagger


علوم هوايى : ترتيب قرارگرفتن بالهاى هواپيماهى دوباله بطوريکه لبه حمله بال پايينى جلوتر از بخش متناظر بال بالايى قرارگيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها