معنی و ترجمه کلمه negrophobe به فارسی negrophobe یعنی چه

negrophobe


بيمناک از نژاد سياه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها