معنی و ترجمه کلمه neighbor به فارسی neighbor یعنی چه

neighbor


)neighbour(همسايه ،نزديک ،مجاور،همسايه شدن با

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها