معنی و ترجمه کلمه networking به فارسی networking یعنی چه

networking


شبکه بندى
کامپيوتر : شبکه سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها