معنی و ترجمه کلمه neurosis به فارسی neurosis یعنی چه

neurosis


روان رنجورى( نوروز)،(طب )اختلال اعصاب ،اختلال روانى ،نژندى
روانشناسى : روان رنجورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها