معنی و ترجمه کلمه nominal filter به فارسی nominal filter یعنی چه

nominal filter


صافى ميکرونى
علوم نظامى : صافى به اندازه عبور معين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها