معنی و ترجمه کلمه non-cohesive soil به فارسی non-cohesive soil یعنی چه

non-cohesive soil


عمران : خاکى که فاقد چسبندگى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها