معنی و ترجمه کلمه non-litigious jurisdiction act به فارسی non-litigious jurisdiction act یعنی چه

non-litigious jurisdiction act


قانون ـ فقه : قانون امور حسبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها