معنی و ترجمه کلمه nondisjunction به فارسی nondisjunction یعنی چه

nondisjunction


نافصل
روانشناسى : عدم انفصال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها