معنی و ترجمه کلمه nonrenewable resources به فارسی nonrenewable resources یعنی چه

nonrenewable resources


منابع غير قابل تجديد
بازرگانى : منابع تمام شدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها