معنی و ترجمه کلمه normal distribution به فارسی normal distribution یعنی چه

normal distribution


شيمى : توزيع بهنجار
روانشناسى : توزيع بهنجار
بازرگانى : توزيع نرمال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها