معنی و ترجمه کلمه normal glow discharge به فارسی normal glow discharge یعنی چه

normal glow discharge


الکترونيک : تخليه تابناک متعارف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها