معنی و ترجمه کلمه normative model به فارسی normative model یعنی چه

normative model


بازرگانى : الگوى هنجارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها