معنی و ترجمه کلمه not yet due به فارسی not yet due یعنی چه

not yet due


موجل
قانون ـ فقه : مدت دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها