معنی و ترجمه کلمه notify به فارسی notify یعنی چه

notify


اطلاع دادن ،اگاهى دادن ،اعلام کردن ،اخطار کردن ،اگاه ساختن
قانون ـ فقه : اخطار کردن به
بازرگانى : مطلع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها